Privacy

MB G-Klasse Club Nederland waardeert uw bezoek aan deze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website worden achtergelaten, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De website van de MB G-Klasse Club Nederland kan echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website, gebruiken we die alleen voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een evenement, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden.

Inzage en correctie

Op verzoek informeert de MB G-Klasse Club Nederland u per omgaande of en zo ja welke gegevens van u zijn opgeslagen. Op verzoek worden uw contactgegevens verwijderd of gewijzigd. Indien u vragen heeft betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens neemt u dan contact op met onze secretaris.

Wijzigingen in onze Verklaring

MB G-Klasse Club Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacy-verklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd.