Klik op de naam van het gewenste evenement voor verdere informatie. Alle evenementen zijn ten behoeve van de “Evenementenregeling” aangemeld bij de belastingdienst. Voor informatie zie “Evenementenregeling” en “Aanmelden evenement”.

 

Familie Weekend Furstenau + Trial Challenge

Datum
15.06.2019 - 16.06.2019

Beschrijving evenement

Naar verwacht zal er in juni 2019 een jubileummeeting komen in verband met het 40-jarig bestaan van de G-Klasse.
De exacte datum (voorlopig hebben wij gegokt op 8/9 juni) en de exacte locatie (wij hopen op Graz) van het jubileumfeest moeten nog bepaald worden. Nadere berichten volgen zodra meer bekend is.