Algemene Leden Vergadering 2019

Op donderdag 25 april 2019 hebben we onze Algemene Leden Vergadering gehouden. De opkomst was opmerkelijk hoog te noemen, wat een hoge graad van betrokkenheid van onze leden bij de MBGCN laat zien en waar we bijzonder trots op zijn.

Tijdens de vergadering zijn er een aantal belangrijke zaken voorbij gekomen:

Het huidige bestuur heeft decharge gekregen voor het afgelopen jaar.

Binnen het huidige bestuur heeft er een wisseling van functie plaatst gevonden.

Johan van As heeft zijn functie als voorzitter neergelegd en zal de rol van penningmeester op zich nemen

Ben Kooijmans heeft zijn functie als penningmeester neergelegd en is vanaf heden de nieuwe voorzitter van de MBGCN

Peter Wetzels blijft zijn rol als secretaris vervullen.

Naast deze wijzigingen zijn er ook 2 nieuwe bestuursleden benoemd.

Eugene Lamping is als algemeen bestuurslid toegetreden en zal zich vooral gaan bezighouden met de routes.

Peter Majolee is terug gekeerd in het bestuur als algemeen bestuurslid en zal zich voornamelijk met communicatie gaan bezighouden.

 

Binnenkort zullen de nieuwe bestuursleden zich verder voorstellen op onze website.

Een ander belangrijk besluit dat is genomen, is dat de contributie om lid te worden van de MBGCN per 1 januari 2020 zal worden verhoogd naar € 84,00 per jaar. De afgelopen 10 jaar hebben we nooit de contributie verhoogd en op advies van het bestuur, de kascommissie en de accountant is besloten om dit nu wel te doen. Niet alleen om de financiële positie van de MBGCN te versterken, zodat we in de toekomst nog meer investeringen kunnen doen om de evenementen naar een hoger niveau te tillen, maar vooral omdat we vanaf medio 2019 onze leden nog iets anders gaan bieden. Elk lid zal vanaf dat moment het G-magazine ontvangen dat door Jorg Sand wordt uitgegeven. Meer informatie en details zullen we spoedig kenbaar maken.

Rest ons nog om Robin Steentjes te bedanken voor de gastvrijheid om ons op zijn bedrijf te ontvangen om daar onze ALV te mogen houden. Uiteraard ook dank aan alle leden die zijn geweest. Het was weer een gezellig samenzijn en naast de serieuze zaken is er een hoop gelachen en zijn er veel nieuwe ideeën geboren waar we de komende maanden flink mee aan de slag zullen gaan.